Türk Sinemasında dünden bugüne aile yapısının işlendiği filmler

Türk sinemasında ataerkillik, boşanmış kadın ve erkeğe bakış açısı, erkek kız çocuklarına yüklenen sosyal görevler zaman içerisinde nasıl yansıtılmış; bunu arıyorum. Bu konuda aklınıza gelen ilk filmler hangileri?
Bir mesaja cevap veriyorsunuz.