Filmleri serilerine göre de tasnif etme

Bildiğiniz gibi bazı filmler üçleme dörtleme ve üzeri şeklinde olabiliyor.(mesela: lotr 1-2-3) Veya iyi gişe yaparsa devam filmleri gelebiliyor.(ör: saw 1-2-3-4-5-6-7) Bu tip filmleri sitemizde seri filmler tasnifi altında sınıflandırmanın çok yararlı olacağı kanaatindeyim.

Bir mesaja cevap veriyorsunuz.