Kült nedir? Sinemada ne için kullanılır?

Kült, esas olarak dini bir anlama sahiptir. Bu anlam genel kabullerin ve alışılmışın dışında, çoğunluk tarafından kabul görmeyen ve dışlanan, az sayıda takipçisi olan bir inanışı temsil eder! Günümüzde kullanılış şeklinden dolayı anlaşıldığı gibi pozitif bir anlam ifade etmez ve esasen negatif bir anlam taşır! Kült' sözcüğü Türkçe'ye Fransızcadan (culte) gelmiştir. Kelimenin köklerine baktığımızda ise latince kökenli 'Cultus' yani 'Tapınma' anlamını taşıdığını görürüz! 

 

Kült ile ilgili bir de 'Kült Film' tabiri dilimizde sıkça kullanılmaktadır! 
Mainstream tabir edilen gişe amaçlı yapılmış filmlerden farklı olarak bulunduğu zaman içerisinde fazlaca bir iltifat görmeyen ancak aradan geçen zamanla birlikte belirli bir kitle ya da kitleler arasında yayılarak alışılmışın dışında ünlenen filmler için kullanılır! Bunun dışında bir film gösterime girdiği tarihlerde de gişe başarıları elde etmiş fakat aradan geçen zamana rağmen (bu süre içerisinde film, çekim teknikleri ya da konu anlatımı olarak güncelliğini yitirse de) halen belli bir kemik kitle tarafından fanatikçe destek görüyorsa (Ör: Pulp Fiction, Star Trek vs.) 
bu tür filmler de 'Kült Filmler' kategorisinde gösterilmektedir!

 edit: yazı karakteri

Fransızca kökenli bir kelimedir ve tapınma, tapma, dinle ilgili, tören/toplantı, mezhep anlamlarına gelmektedir.

kült film (veya benzer şekilde kitap) tabiri de tamamen zamana bağımlı yani filmin gösterime girdiği tarihlerde, gişedeyken çok fazla kişi tarafından beğenilmiş olmalısına, genel izleyiciye hitap edebilmiş olmasına, gösterime girdikten sonra aradan geçen 10 20 yıl sonra yeni nesillerce de beğenilmiş olmasına bağlıdır.

ancak herhangi bir döneme hitap edebilen bir film ve bu herhangi bir filmi beğenen az sayıda insanın o filmi beğenen "az sayıda insan" olarak bir "mezhep" oluşturduğu ve benzer beğenilere, zevklere sahip oldukları da düşünülebilir bu kelime ile. bu da "kült film" tabirinin aynı zamanda az sayıda insanın taptığı filmleri de anlatma aracı olarak kullanılabilir. 

Benim şu iki postta okuduklarıma göre \"kült\" filmin asıl anlamı çarpıtılarak kullanılıyor o zaman. insanlar önüne gelene kült film diyor gibi geliyor bana. daha spesifik bir kavram halbuki. öyle bir hale geldi ki, popüler filmlere \"kült\" tabiri yapıştırılıveriyor.

Memento veya The Big Lebowski filmleri kült filmlerdir..Öyle her filme kült film denilerek,bir kafa karışıklığı yaratmamak lazım:)

Bir mesaja cevap veriyorsunuz.